• Om Moderna - Uppgifter om försäkringsgivare

  Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark
  Besöksadress: Sveavägen 167
  Postadress: Box 7830
  103 98 Stockholm
  kundservice@modernaforsakringar.se

  Organisationsnummer 516403-8662
  Momsregistreringsnummer: SE516403866201

  Moderna Försäkringar är filial till det danska försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup, Danmark

  Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet i Danmark vad gäller frågor om försäkringsrörelsen och under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige vad gäller försäkringsverksamheten i Sverige.

  Finansinspektionens kontaktuppgifter
  Postadress: Finansinspektionen, Box 7821
  103 97 Stockholm
  E-post: finansinspektionen@fi.se
  Telefon: 08 – 408 980 00

  Moderna försäkringar är ett försäkringsföretag som omfattas av lagen om försäkringsdistribution. Det innebär att vi som försäkringsgivare ska tillvarata våra kunders intressen och anpassa vår rådgivning efter kundens önskemål och behov samt endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Moderna Försäkringar tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter som vi distribuerar. Rådgivningen som tillhandahålls av Moderna försäkringar lämnas antingen av en rådgivare som får fast ersättning eller av en rådgivare som får delvis fast ersättning och delvis rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen grundas då både på rådgivningens kvalitet och på sålda försäkringars premier.