UD avråder från resor till Hubeiprovinsen

UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till Zhejiang-provinsen. Avrådan gäller tills vidare.

Om du redan har en inbokad resa eller överväger att resa till ett område i närheten, uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad om situationen genom att läsa på UD:s hemsida och följa de råd som framgår där. Om du väljer att resa trots avrådan kan detta påverka hur din försäkring gäller om du skulle drabbas.

Om du redan befinner dig i Hubeiprovinsen uppmanar vi dig till att följa de lokala myndigheternas anvisningar och att hålla dig uppdaterad om situationen genom att läsa såväl rapporter från UD som lokala och internationella nyhetsmedier. Om du misstänker att du drabbats av coronaviruset ska du omedelbart kontakta Falck Global Assistance på telefonnummer +46 858 77 17 17 och uppsöka sjukhus. Om det skulle utbryta en epidemi där du befinner dig under tiden du är på resan ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader för omedelbar hemresa till Sverige (upp till 10 000 kr per person).
 
För dig som fortfarande befinner dig i Sverige och har en resa bokad till det området som UD avråder att resa till, har du möjlighet att avboka resan och få ersättning för betalda kostnader för resan om du har tillägget Utökad reseförsäkring. Om UD inte avråder att åka till det området dit du har en bokad resa gäller inte avbeställningsskyddet i Utökad reseförsäkring.