Få ett prisförslag på vår villaförsäkring

Behandling av personuppgifter Läs mer

Med Modernas villaförsäkring skyddar du ditt hem, dina tillgångar och din familj vid oförutsedda händelser, både hemma och på resan. Du kan även komplettera med flera av våra tilläggsförsäkringar för att anpassa försäkringen efter dina behov.

Det här ingår i din villaförsäkring GrundskyddMediumLarge

Lösöre

Föremål (lösöre) som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr omfattas av försäkringen. Vissa föremål omfattas inte av försäkringen, det är t.ex. bilar och mopeder. Andra föremål omfattas av försäkringen men ersättningen är begränsad till vissa maxbelopp.

Inbrott, stöld & skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om t.ex. din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen.

Brand och explosion

Försäkringen täcker dina saker som skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning.

Byggnad

Om byggnaden utsätts för skador på grund av brand, läckage eller skadegörelse så täcker försäkringen de skadorna. Försäkringen gäller även för tomtmark och föremål på tomten som t.ex. flaggstång. Byggnaden är fullvärdesförsäkrad om inte något annat framgår av ditt försäkringsbrev.

Reseförsäkring

Om du drabbas av en olycka, skada eller blir sjuk då du är på resa. Ersättning kan även lämnas för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för dina personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfallet.

ID-stöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 20.000 kr.

Krishantering

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbing eller inbrott kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Underförsäkringsgaranti

Om du under försäkringsperioden utökar ditt lösöre så att försäkringsbeloppet på din försäkring stiger blir du inte direkt underförsäkrad utan försäkringen gäller tills det är dags att förnya din försäkring. Dock måste du anmäla förändringen till oss i samband med att försäkringen förnyas.

Äkta hussvamp

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation av bostadsbyggnaden.

Storm, översvämning eller annat väderfenomen

Vi kan ersätta för skador som orsakats av storm, översvämning, hagel, jordbävning eller annat väderfenomen. Tex om det blir översvämning och dina utemöbler blir förstörda, kan du få ersättning för dem.

Allrisk byggnad (drulleförsäkring byggnad)

Om ditt hus skulle blir skadat eller gå sönder på grund av en plötslig och oförutsedd händelse så får du ersättning.

Utökat reseskydd

Omfattar bland annat avbeställningsskydd vid oförutsedda händelser, ersättningsresa om det behövs och ersättning för eventuell sjukhusvistelse. Det vill säga om du blir strandad under din resa och måste ta en taxi så ersätter vi dig, eller om du plötsligt blir sjuk och inte kan utnyttja din beställda resa.

Allrisk lösöre (drulleförsäkring)

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring). Försäkringen gäller inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage. Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.

Elektronikskydd

Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som t.ex. TV.

Självriskreducering

Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.

Begränsat åldersavdrag på byggnad

Vid skada kan vi som högst dra av 10 000 kr från ersättningen på grund av åldern på ditt hus.

Förhöjd ersättning

Vi betalar ut en högre ersättning vid hussvamp eller skada på din tomt.

Vitvaruskydd

Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis ersätts vid skada samt att självrisken reducerar till 1200 kr. För vitvaror som omfattas av Vitvaruskydd görs inget åldersavdrag de första tre åren.

Utökat Bortaskydd

Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för lös egendom som du har på annan plats än i bostaden.

Försäkringsinformation

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din villaförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vad du betalar i självrisk beror på vilken omfattning av försäkring du har och vad det är som har hänt, dina självrisker definieras i ditt försäkringsbrev. För vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk, t.ex. om du behöver rättsskydd betalar du 20% av kostnaderna.

 • I vår villaförsäkring ingår skydd för såväl ditt hus som för dina tillhörigheter – ditt lösöre. Utöver det innehåller villaförsäkringen även ett reseskydd, överfallsskydd, ansvarsskydd samt rättsskydd för dig och din familj.  Dessutom ingår skydd mot äkta hussvamp, hjälp vid identitetsstöld och skydd vid mobbing (för barn under 18 år).

Förköpsinformation och villkor

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss. För äldre villkor läs mer här.

Viktiga dokument och villkor

Nedan finner du förköpsinformationen och de fullständiga villkoren för Modernas villahemförsäkring. Det är viktigt att du läser igenom villkoren ordentligt, för skador ersätts enligt gällande villkor och det kan också hjälpa dig att välja vilken försäkring som passar just dig bäst.

Vanliga frågor och svar

 • Försäkringen gäller på den adress du angivit som försäkringsställe. Villaförsäkringen gäller för den försäkrade fastigheten och hem- försäkringen gäller inom Norden. Reser du utanför Norden gäller försäkringen under resans första 60 dagar. Är du inte bosatt i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

 • Ja, i vår villaförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 60 dagar. Du kan t.ex. få ersättning för sjukvårdskostnader, förlorat bagage och mycket därtill. Du kan läsa mer om detta under grundskyddet för villaförsäkring i förköpsinformationen.

 • Din villaförsäkring gäller för dig som är försäkringstagare. Den gäller även för din sambo, din make, era föräldrar och era barn så länge de är folkbokförda och bor på samma adress som din försäkring avser. De måste även tillhöra samma hushåll som du som är försäkringstagare.

 • Har du din försäkring hos oss och ska flytta ber vi dig att kontakta oss. Detta för att kontrollera att du är rätt försäkrad under och efter flytten. Det är viktigt att till exempel uppgifterna om den nya bostaden och ditt hushåll blir uppdaterade.

  Glöm inte att anmäla din flytt till Skatteverket. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i Skatteverkets e-tjänst. 

  Vill du eftersända din post kan du beställa det hos Svensk Adressändring AB mot en avgift.

  Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Läs mer här