• Begränsat åldersavdrag på byggnad

    Vid skada kan vi som högst dra av 10 000 kr från ersättningen på grund av åldern på ditt hus.