Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Begränsat åldersavdrag på byggnad

    Vid skada kan vi som högst dra av 10 000 kr från ersättningen på grund av åldern på ditt hus.