Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Förhöjd ersättning

    Vid skada orsakad av äkta hussvamp eller skada på din tomtmark så kan du få ännu högre ersättning