• Självriskreducering

    Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.