Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Utökat Bortaskydd

    Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för lös egendom som du har på annan plats än i bostaden.