Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Växter

    Ta bort alla giftiga växter i trädgården och håll ett extra öga på barnen när ni är ute i naturen. Om du misstänker att ditt barn fått i sig något giftigt - kontakta Giftinformationscentralen.