Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Välkommen till Moderna Försäkringar i samarbete med Danske Bank

Fyll i din kunds uppgifter samt ange vid vilken tidpunkt som kunden vill bli kontaktad av Moderna Försäkringar.

Fyll i dina uppgifter

Fyll i kundens uppgifter

Välj försäkringsprodukt/er:

Ange önskat datum och tid när du vill bli kontaktad av Moderna Försäkringar: