Ett nytt liv väntar

Om du tecknar en Gravidförsäkring Large från den 20 mars 2018 och framåt erbjuds du att dra av premien på 1395 kr som en rabatt på din barnförsäkring under det första året. Erbjudandet gäller under förutsättning att du tecknar barnförsäkringen hos oss senast 14 dagar efter födseln.  

Har du en Gravidförsäkring Gratis idag och vill ändra den till en Gravidförsäkring Large kan du göra det genom att ringa vår kundservice på 010-219 10 80.

Vår gravidförsäkring

Den ger ett grundskydd för den gravida, barnet/barnen och pappan/partnern under graviditeten, samt beroende på vald omfattning, eventuellt även efter graviditeten. Försäkringen täcker bland annat kostnader vid eventuell krishjälp och kan ge ersättning vid dödsfall, och finns både som gratisversion samt en betalversion för ett mer omfattande skydd. Tecknar du en gravidförsäkring hos oss får du också den unika möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten utan att behöva svara på hälsofrågor.

Tre fördelar med vår Gravidförsäkring Large

 •  Försäkringen kan övergå i en Barnförsäkring Medium utan hälsodeklaration
 •  Det enda försäkringsbolaget som kan lämna ersättning för den gravida vid bestående skador (så kallad medicinsk invaliditet) som uppkommit i samband med förlossning
 • Ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar som t ex allvarligt hjärtfel, Downs syndrom och Cerebral Pares.
 • Gravid Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22.

  Gravid Large och valbara tillägget Gravid Förlossning börjar gälla dagen efter du betalat försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. Tills du betalat fungerar din Gravid Large som en Gravid Gratis.

  Försäkringsdelen 'Direkthjälp för barnet' gäller även före vecka 22 förutsatt att betalning skett enligt ovan. Det är ett skäl att teckna och betala din gravidförsäkring så tidigt som möjligt så att ni är försäkrade om något som försäkringen täcker dyker upp på t.ex. KUB-test eller vid rutinultraljudet (RUL).

  Försäkringen gäller till barnets sexmånadersdag.

 • Gravid Gratis är en kostnadsfri försäkring för dig som är gravid, din partner och för barnet. Den ger skydd vid olycksfall och dödsfall och börjar gälla tidigast från vecka 22.

  • Möjlighet att teckna en Barnförsäkring Medium utan hälsodeklaration, även om ditt barn föds för tidigt.
  • Det enda försäkringsbolaget som kan lämna ersättning för den gravida vid bestående skador (så kallad medicinsk invaliditet) som uppkommit i samband med förlossning.
  • Ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar som t ex allvarligt hjärtfel, Downs syndrom och Cerebral Pares.
  • Tillgång till specialistvård utan väntetid
  • Garanti: Operation inom 20 dagar
  • Minskar oro för den gravida inför förlossning

  Läs mer om Gravid Förlossning