Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Hyrbil

    Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75%. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar.

    Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.