Räkna på din hemförsäkring

Integritetspolicy

Kvdbil i samarbete med Moderna Försäkringar

  • Snabbt bemötande vid skadeanmälan
  • Fritt val av bilverkstäder i hela Sverige
  • Upp till 20 % rabatt om du samlar dina försäkringar hos oss

Det här ingår i din hemförsäkringSmallMediumLarge

Lösöre

Föremål (lösöre) som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr omfattas av försäkringen. Vissa föremål omfattas inte av försäkringen, det är t.ex. bilar och mopeder. Andra föremål omfattas av försäkringen men ersättningen är begränsad till vissa maxbelopp.

Inbrott, stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om t.ex. din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen.

Brand och explosion

Försäkringen täcker dina saker som skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning.

Reseförsäkring

Försäkringen gäller bla. vid akut sjukdom och olycksfall. Ersättning kan även lämnas för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad. Försäkringen gäller i hela världen i 60 dagar, men kan förlängas om du ska vara bortrest längre.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexualbrott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för dina personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfallet.

ID-stöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 20 000 kr.

Krishantering

Om du eller ditt barn blir utsatt för inbrott, överfall eller annan traumatisk händelse kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Mobbning

Ersätter kostnader för samtalsterapi, upp till 10 besök, om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan. Momentet lämnar även en schablonersättning om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar i kritik av skolan eller vid de tillfällen som Barn och elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

Underförsäkringsgaranti

Om du under försäkringsperioden utökar ditt lösöre så att försäkringsbeloppet på din försäkring stiger blir du inte direkt underförsäkrad utan försäkringen gäller tills det är dags att förnya din försäkring. Dock måste du anmäla förändringen till oss i samband med att försäkringen förnyas.

Storm, översvämning eller annat väderfenomen

Vi kan ersätta för skador som orsakats av storm, översvämning, hagel, jordbävning eller annat väderfenomen. Till exempel om det blir översvämning och dina utemöbler blir förstörda, kan du få ersättning för det.

Allrisk lösöre (drulleförsäkring)

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring). Försäkringen gäller bland annat inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage. Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.

Utökat reseskydd

Omfattar bland annat avbeställningsskydd vid oförutsedda händelser, ersättningsresa och eventuell sjukhusvistelse. Har du dessutom hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ännu fler fördelar, läs mer här.

Elektronikskydd

Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär hemelektronik, t.ex. TV.

Självriskreducering

Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.

Utökat bortaskydd

Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för lös egendom som du har på annan plats än i bostaden

Viktiga dokument och villkor

Nedan finner du förköpsinformationen och de fullständiga villkoren för Modernas hemförsäkring. Det är viktigt att du läser igenom villkoren för skador ersätts enligt gällande villkor och det kan också hjälpa dig att välja vilken försäkring som passar just dig bäst.

Vanliga frågor och svar

  • Ja, om du bor i villa rekommenderar vi att du tecknar en villaförsäkring som täcker fler moment än en hemförsäkring. 

  • Om du flyttar mellan hyresrätter så räcker det med att du uppdaterar din adress hos oss, om du också behöver uppdatera ditt försäkringsbelopp så kan du göra det också. Om du flyttar från hyresrätt till bostadsrätt så bör du köpa bostadsrättstillägget. Om du flyttar till villa så bör du teckna en villaförsäkring och flyttar du t ex utomlands och försäkringsbehovet upphör så kan du kontakta oss för att säga upp försäkringen.

  • Reseförsäkring ingår i grundskyddet. Du är försäkrad i upp till 60 dagar och om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk då du är på resa ersätter försäkringen kostnader för bland annat sjukvård och akut tandvård. Ersättning lämnas även för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad.

  • Allriskförsäkring (drulleförsäkring) ingår inte men det går att köpa till din försäkring och våran Hemförsäkring Large ger den typen av skydd. Däremot ingår skydd för lösöre i grundskyddet. Lösöre betyder att det som du äger privat, lånar av privatperson eller hyr omfattas av försäkring.

  • En hemförsäkring är bra att ha för att skydda dina saker och ditt boende. Modernas hemförsäkringar gäller för dig som bor i hyres- eller bostadsrätt och ger dig ett omfattande skydd för både dig och dina tillhörigheter. En hemförsäkring innehåller så mycket mer än ett skydd för dina saker. Du får även ett reseskydd, ett ansvars- och rättsskydd samt ett överfallsskydd.

  • Försäkringen gäller för dig som tecknat försäkringen. Den gäller också för dem i din familj som både är bosatta och folkbokförda på samma adress som du. Försäkringen omfattar även dina barn fram tills att de fyller 18, även om de inte är skrivna hos dig.