Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Meca Assistans Plus

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

Med Meca Assistans får du:

Hjälp på plats 
Vi är endast ett telefonsamtal bort och alltid redo att hjälpa dig!

Bärgning till verkstad 
Med våra service- och bärgningsbilar försöker vi alltid reparera din bil direkt på plats, men vid mer omfattande skador bärgas bilen till närmaste verkstad.

Assistans i hela Sverige och större delen av Europa
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida, www.tff.se, kan du se vilka länder som ingår i Gröna Kort-systemet.

Hyrbil eller hotell 
Vid bärgning hjälper vi dig och dina medpassagerare att ta er vidare.

Hjälp med rengöring av tank på grund av feltankning 
Vi ersätter tömning och rengöring av tank på grund av tankning med felaktigt bränsle.

Ny nyckel
Om du tappar bort en nyckel så ordnar vi ersättning för omkodning av en ny.

Alltid 0 kr i självrisk
Med Meca Assistans Plus behöver du inte oroa dig för att betala självrisk.

Hjälp på plats eller bärgning till verkstad vid: Assistansförsäkring (ingår vid service) Assistansförsäkring plus

Motorstopp

Vi ersätter kostnaden för bärgning av bilen, om driftstoppet inte kan avhjälpas på plats, vid driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på motorstopp.

Brist på drivmedel

Vid driftstopp på grund av bränslebrist ersätter vi transport av nytt bränsle. Vi ersätter inte bränslekostnaden.

Punktering

Vid driftstopp på grund av punktering hjälper vi dig med byte av hjul. Eventuella ytterligare kostnader, till exempel för inköp av annat däck, ersätts inte.

Förlust/Inlåsning/Avbruten bilnyckel

Vid förlust av bilens nycklar eller om bilens nyck­lar bryts av eller låsts in i bilen svarar vi för låsöppning, om detta kan göras på platsen. Måste låssmed anlitas, ersätter vi kostnaderna för detta, dock högst med det belopp som en bärgning skulle ha kostat.

Kollision

Vi ersätter kostnaden för bärgning av bilen, om driftstoppet inte kan avhjälpas på plats, vid driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på kollision.

Avkörning, vältning eller annan trafikolycka

Vi ersätter kostnaden för bärgning av bilen, om driftstoppet inte kan avhjälpas på plats, vid driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på avkörning, vältning eller annan trafikolycka.

Brand

Vi ersätter kostnaden för bärgning av bilen, om driftstoppet inte kan avhjälpas på plats, vid driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på brand.

 

Stöld

Vi ersätter kostnaden för bärgning av bilen, om driftstoppet inte kan avhjälpas på plats, vid driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på stöld.

 

 

  Assistansförsäkring (ingår vid service) Assistansförsäkring plus

Hyrbil

Om din bil drabbas av en skada som ersätts genom assistansförsäkringen, kan du får ersättning för hyrbil i högst 7 dagar, dock inte längre än reparationstiden. Kostnader för bränsle, självriskreducering, parkeringsavgifter, färjebiljetter, vägtullar, envägsavgifter, broavgifter, etc. ersätts inte.

Inkvartering

Om du är på resa utanför hemorten ersätts även inkvartering i upp till tre nätter på hotell, vandrarhem eller motsvarande med högst 1 500 kr inklusive moms per dygn om detta innebär att bilen hinner repareras under tiden. Eventuella utgifter för måltider, telefon etc. ersätts inte. Ersättning för inkvartering kan inte kombineras med ersättning för hyrbil.

Utökat giltighetsområde

Försäkringen gäller i alla länder som är ansluta till det så kallade Gröna-kortsystemet samt vid färd mellan dessa länder. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida, www.tff.se, kan du se vilka länder som ingår i Gröna-kortsystemet.

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din försäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.