[General/Error]
[General/Error]
[General/Error]
[General/Error]
[General/Error]
Integritetspolicy

Moderna i samarbete med Skandia

Moderna är försäkringsgivare för de individuella gravid-, barn- samt kombinerad sjuk-och olycksfallsförsäkringar som förmedlas av Skandia. Läs mer om samarbetet här.

*Modernas Barnförsäkring är topprankad enligt Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse.