Moderna i samarbete med Skandia

 

Om du är kund i Skandia idag

För dig som är kund i Skandia idag fortsätter din försäkring att gälla som vanligt. Skandia kommer under en övergångsperiod fortsätta att administrera försäkringarna som Moderna har tagit över, vilket innebär att du kontaktar Skandia vid frågor om din försäkring och vid eventuella skador tills du får ett meddelande om annat. 

Har du frågor om din försäkring eller ett pågående skadeärende ringer du Skandia på 0771-55 55 00. Vill du anmäla en ny skada går du in på skandia.se och anmäler din skada där.

Om du tecknar en ny försäkring via Skandia

Tecknar du en ny individuell barnförsäkring, vuxen olycksfallsförsäkring eller gravidförsäkring efter den 2 maj 2016 via Skandias rådgivare, Kundservice eller hemsida blir Moderna Försäkringar din försäkringsgivare. 

Har du frågor om din nya försäkring ringer du Moderna på 0200-250 033. Om du har ett pågående skadeärende ringer du Moderna på 0200-213 213.  Vill du anmäla en ny skada går du in på Modernas hemsida och anmäler din skada där.

Om du har frågor kan du läsa igenom våra Vanliga frågor och svar eller ringa till oss på  0200 – 25 00 33.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från berörda myndigheter och förväntas slutföras under första halvåret 2016.
 

Moderna Försäkringar - en del av Tryg. 

Moderna Försäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner och med en historia som går tillbaka ända till 1700-talet. Inom koncernen arbetar 3 400 medarbetare för att skapa så hög kundnöjdhet som möjligt åt 2,8 miljoner kunder.

Moderna erbjuder attraktiva och topprankade produkter inom sakförsäkringsområdet som till exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar. Du kan läsa mer om Moderna Försäkringar på vår hemsida.