Vanliga frågor och svar

  • Din försäkring gäller som vanligt. Från och med september 2016 kommer du att få Moderna som försäkringsgivare, istället för Skandia. Om du har frågor så skall du dock kontakta Skandia precis som tidigare på telefonnummer 0771- 55 55 00.

  • Du kontaktar Skandia precis som tidigare och kommer att bli informerad när det sker en förändring. Gå in på Skandia.se för att anmäla din skada

  • Du kontaktar Skandia precis som tidigare och kommer att bli informerad om det sker en förändring. Ring 0771- 55 55 00 och välj 3 i talträdet.

  • Skandia kommer att fortsätta att skadereglera ditt ärende. Har du frågor så kontakta Skandia precis som tidigare på 0771- 55 55 00, välj 2 i talträdet.

  • Moderna är en del av Tryg, näst största försäkringskoncernen i Norden, och är liksom Skandia en trygg och stabil aktör på försäkringsmarknaden och du som kund kommer även framöver att ha en försäkringsgivare med stort engagemang och bra försäkringar. Som kund i Moderna kommer du även i fortsättningen ha en av marknadens bästa försäkringar till ett konkurrenskraftigt pris. Moderna kommer även i fortsättningen, på samma sätt som Skandia har gjort, göra ändringar i pris och villkor för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Ändringarna sker i så fall i samband med den årliga förnyelsen av försäkringen.

  • Alla premieinbetalningar, både autogiro och bankgiro/plusgiro fungerar också precis som vanligt och inga nya medgivanden behöver lämnas.