Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Jag vill ändra i en försäkring, vart vänder jag mig?

    Du kontaktar Skandia precis som tidigare  på telefon 0771 – 55 55 00.