Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Vem kontaktar jag om jag behöver anmäla en skada?

    Du kontaktar Skandia precis som tidigare på telefon 0771 – 55 55 00.