Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Räkna ut ditt pris

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

Barnförsäkring


Det här ingår i din barnförsäkring

  • Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall. 
  • Ersättning om barnet får en bestående skada (s.k. medicinsk invaliditet).
  • Engångsbelopp direkt vid diagnos vid vissa allvarliga sjukdomar.
  • Ersättning om barnet får en varaktig nedsättning av sin arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall (s.k. ekonomisk invaliditet).
  • Försäkringen gäller dygnet runt, helt utan självrisk. 

Läs mer om vad som ingår i försäkringen här.

Försäkra det viktigaste du har 

Modernas Barnförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar. Alla nivåer ger ett skydd både vid de allra flesta sjukdomar och vid olycksfall. Alla nivåer ger också ersättning vid medicinsk invaliditet. Det innebär att barnet kan få ersättning om kroppen inte fungerar fullt ut efter en sjukdom eller ett olycksfall. Alla nivåer kan också ge ersättning om barnet inte kan arbeta på grund av ersättningsbar olycksfall eller sjukdom.

Barnförsäkring Medium är vår populäraste barnförsäkring och är en bra och omfattande försäkring som ger högre ersättning än grundskyddet. Försäkringen ger även ersättning till dig som förälder om ditt barn blir långvarigt sjuk eller så skadat av ett olycksfall så ni beviljas vårdbidrag.

Barnförsäkring Large är vår mest omfattande försäkring. Den innehåller samma skydd som Barnförsäkring Medium och ger dessutom en engångsersättning om ditt barn drabbas av någon av de i villkoren uppräknade sjukdomarna, t ex ADHD och Autism.

Just nu får du 500 kr i rabatt 

Om du tecknar Modernas Barnförsäkring idag, får du 500 kr i rabatt på första årets premie.

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din barnförsäkring. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen.