Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Vem kontaktar jag om jag behöver anmäla en skada?

    Du kontaktar Skandia precis som tidigare på telefon 0771 – 55 55 00.