Våra försäkringar

Moderna är försäkringsgivare för de individuella gravid-, barn- samt kombinerad sjuk-och olycksfallsförsäkringar som förmedlas av Skandia. Läs mer om samarbetet här.

*Modernas Barnförsäkring är topprankad enligt Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse.