• Valbara försäkringsbelopp

    Du kan välja mellan följande olika försäkringsbelopp för samtliga omfattningar av Modernas personförsäkring. 

    • 600 000
    • 900 000
    • 1 200 000
    • 1 500 000