Vanliga frågor och svar

 • Din försäkring gäller som vanligt. Från och med 10 april 2017 kontaktar du däremot Moderna om du behöver göra en ändring, har ett pågående skadeärende eller vill anmäla en ny skada.

 • Från och med 10 april 2017 kontaktar du Moderna Försäkringar för att anmäla en skada.

 • Fram till och med 9 april 2017 kontaktar du Skandia precis som tidigare. Ring 0771- 55 55 00 och välj 3 i talträdet.
  Från och med 10 april 2017 kontaktar du Moderna Försäkringar. Ring 0200-25 00 33.

 • Fram till och med 9 april 2017 kontaktar du Skandia precis som tidigare. Ring 0771- 55 55 00 och välj 3 i talträdet.
  Från och med 10 april 2017 kontaktar du Moderna Försäkringar. Ring 0200-25 00 33.

 • Fram till och med 9 april 2017 skickar du skadehandlingarna till Skandia. Från och med 10 april 2017 kontaktar du Moderna Försäkringar och skickar därefter in handlingarna till oss.

 • Moderna är en del av Tryg, näst största försäkringskoncernen i Norden, och är liksom Skandia en trygg och stabil aktör på försäkringsmarknaden och du som kund kommer även framöver att ha en försäkringsgivare med stort engagemang och bra försäkringar. Som kund i Moderna kommer du även i fortsättningen ha en av marknadens bästa försäkringar till ett konkurrenskraftigt pris. Moderna kommer även i fortsättningen, på samma sätt som Skandia har gjort, göra ändringar i pris och villkor för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Ändringarna sker i så fall i samband med den årliga förnyelsen av försäkringen.

 • Alla premieinbetalningar, både autogiro och bankgiro/plusgiro fungerar också precis som vanligt och inga nya medgivanden behöver lämnas.