• Jag har en av de berörda försäkringarna hos Skandia. Vad händer för mig som kund nu?

    Din försäkring gäller som vanligt. Från och med 10 april 2017 kontaktar du däremot Moderna om du behöver göra en ändring, har ett pågående skadeärende eller vill anmäla en ny skada.