• Jag har ett pågående skadeärende i Skandia. Var ska jag skicka mina kompletterande skadehandlingar?

    Fram till och med 9 april 2017 skickar du skadehandlingarna till Skandia. Från och med 10 april 2017 kontaktar du Moderna Försäkringar och skickar därefter in handlingarna till oss.