Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Jag har varit kund i Skandia i många år. Vad blir den stora skillnaden nu, kommer mitt pris att ändras?

    Moderna är en del av Tryg, näst största försäkringskoncernen i Norden, och är liksom Skandia en trygg och stabil aktör på försäkringsmarknaden och du som kund kommer även framöver att ha en försäkringsgivare med stort engagemang och bra försäkringar. Som kund i Moderna kommer du även i fortsättningen ha en av marknadens bästa försäkringar till ett konkurrenskraftigt pris. Moderna kommer även i fortsättningen, på samma sätt som Skandia har gjort, göra ändringar i pris och villkor för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Ändringarna sker i så fall i samband med den årliga förnyelsen av försäkringen.