• Vad händer med mitt autogiro som jag har på min försäkring i Skandia, behöver jag flytta eller ändra något?

    Alla premieinbetalningar, både autogiro och bankgiro/plusgiro fungerar också precis som vanligt och inga nya medgivanden behöver lämnas.