Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Vem kontaktar jag om jag behöver anmäla en skada?

    Från och med 10 april 2017 kontaktar du Moderna Försäkringar för att anmäla en skada.