Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Assistans

    Vi ersätter kostnader för t ex hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn vid driftstopp där reparationen varar längre än en timme.

    Självrisk: 0 kr