Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Självriskreduktion vid skada

    Om din bil utsätts för skada orsakad av en annan person så kan du få upp till 50% självriskreduktion.