• Trafikolycksfall och krishjälp

    Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen blir skadad på grund av trafiken så ersätter vi dig för eventuella sjukhus- eller behandlingskostander.

    Självrisk: 0 kr