Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Eldningsförbud

Visste du att räcker med att du parkerar bilen i torrt gräs för att den varma katalysatorn i din bil ska orsaka en gräsbrand?

Att en förflugen glöd från en engångsgrill, eller en kastad cigarett, kan krypa i marken och leda till en fullt utvecklad skogsbrand?

Och att den största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet, den stora branden i Västmanland år 2014 – vilken drabbade 13 800 hektar skog till ett värde av flera hundra miljoner kronor, orsakade 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader, samt krävde ett dödsoffer – startade med något så litet som en gnista från en skogsmaskin?
Den senaste tidens långvariga värme och torka har medfört att brandrisken återigen är stor i hela landet, till och med högre än den risk som rådde 2014, och eldningsförbud gäller därför i nästan alla län för närvarande.

Vid eldningsförbud är det viktigt att du är medveten om att det är förbjudet att:

  • Göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • Använda fyrverkerier (eller annan pyroteknisk utrustning) utomhus
  • Grilla på annan plats - än vid permanent iordningställda grillplatser samt i egen grill på egen tomtmark. Med permanent iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av ihopplockade stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar är inte heller tillåtna.

Om du grillar på en permanent iordningställd grillplats eller i en grill på din egen tomtmark, så är det extra viktigt att tänka på att:

  • Ha alltid vatten i närheten när du grillar. Se till att du har inkopplad vattenslang, fylld hink, eller stor vattenkanna i gripbart avstånd.
  • Säkerställ att ingen glöd finns kvar genom att hälla mycket vatten över askan innan du lämnar grillplatsen
  • Kontrollera efter att någon/några timmar att elden/grillplatsen verkligen är släckt ordentligt

Njut av det härliga varma vädret som den ovanligt tidiga sommaren har att erbjuda, men glöm inte att:

  • Kvarlämnat glas i naturen kan starta en glödbrand med hjälp av solen – ta med dig glaset hem
  • Parkerar du bilen i högt torrt gräs, så kan katalysatorn antända gräset
  • Undvik om möjligt rökning i skog och mark, och ta hand om fimparna
  • Undvik om möjligt att arbeta med maskiner/apparater som kan orsaka gnistor eller varmgång – och måste du göra det, så se till att ha rikligt med vatten nära till hands

Fullständig information om hur eldningsförbudet ser ut i just ditt län hittar du här