Anmäl skada

Om din båt har skadats eller blivit stulen kan du anmäla det hos Atlantica.

Rutiner vid stöld av eller skadegörelse på din båt

  1. Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
  2. Meddela Atlantica med din skadeanmälan.
  3. Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/förvunna lås.
  4. Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
  5. Lämna båten till reparatör/varv, be om kostnadsförslag och meddela ditt skadenummer, självrisk och ev åldersavdrag. Be varvet räkna ut din andel av kostnaden.
  6. Uppge alltid skadenummer i all korrespondens med Atlantica.
  7. Betala självrisken samt eventuellt åldersavdrag till varvet.

Du kan även ringa direkt till Atlantica på telefonnummer 0200-272727!