• Skada orsakat av okänt motorfordon

  Vid skada orsakat av okänt motorfordon

  • Har din bil blivit skadad av ett annat okänt motorfordon i Sverige måste du göra en polisanmälan.
  • Kontakta oss på 0200-213 213 och anmäl skadan.
  • Därefter vänder du dig till närmaste verkstad för besiktning 
  • Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Denna möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din egen bilförsäkring utan grundas på en särskild bestämmelse i trafikskadelagen. För att få ut ersättning som parkeringsskada måste du som skadelidande kunna visa att skadan har orsakats av ett okänt motorfordon och att skadan skedde när din bil stod parkerad. Ta gärna själv fotografier av skadorna innan bilen flyttas från olycksplatsen, exempelvis med din mobiltelefon. 

  Från ersättningen görs avdrag med en lagstadgad självrisk som är 5 % av basbeloppet för skadeåret. Om skadan inte godkänns som parkeringsskada kan du ändå få ersättning om du valt helförsäkring som omfattning till din bilförsäkring, dock med avdrag för din självrisk.

  Använd vår verkstadssökmotor för att hitta en verkstad nära dig. Sök & boka verkstad