• Allriskförsäkring

  Om din egendom gått sönder:

  1. Om du tror att din egendom går att reparera ska du kontakta en auktoriserad reparatör.
  2. Reparatören kontrollerar din ägodel och fyller i en så kallad reparatörsrapport (din reparatör har denna blankett).
  3. Anmäl skadan online nedan.
  4. Bifoga reparatörsrapport och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.

  Om din egendom försvunnit:

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
  2. Anmäl skadan online nedan.
  3. Bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan. 

  Anmäl skada

  Ring oss gärna om du har frågor:

  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

  Tänk på: 
  Allrisk lösöre är en "drulleförsäkring" eller otursförsäkring för din lösa egendom. Detta är en tilläggsförsäkring som du kan köpa till din hemförsäkring eller villaförsäkring.