• Allriskförsäkring

  Om din egendom gått sönder:

  1. Om du tror att din egendom går att reparera ska du kontakta en auktoriserad reparatör.
  2. Reparatören kontrollerar din ägodel och fyller i en så kallad reparatörsrapport (din reparatör har denna blankett).
  3. Anmäl skadan online nedan.
  4. Bifoga reparatörsrapport och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.

  Om din egendom försvunnit:

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
  2. Anmäl skadan online nedan.
  3. Bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan. 

  Du kan också göra en anmälan online

  Ring oss gärna om du har frågor:
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

  Tänk på: 
  Allrisk lösöre är en "drulleförsäkring" eller otursförsäkring för din lösa egendom. Detta är en tilläggsförsäkring som du kan köpa till din hemförsäkring eller villaförsäkring.