Olycksfall

Anmäl din skada direkt online 

Här ska du beskriva hur det gick till när du råkade ut för olycksfall på din
fritid. Observera att du måste ha tecknat ett olycksfallstillägg för att få
ersättning för olycksfall, vilka tillägg du tecknat framgår av ditt
försäkringsbrev. 

Var inträffade olyckan?
Vilken typ av skada rör det sig om?

Vård och behandling

Personskada

Inlagd på sjukhus mer än 72 timmar?
Sjukskriven i minst 7 arbetsdagar

Tandskada

Har du haft fler än två kostnaden i samband med skadan? Detta kan kompletteras efter ifylld skadeblankett via mail.

Kostnad 1

Kostnad 2

Grunduppgifter

Vem är det som anmäler skadan?

Uppgifter om hur du vill ha ersättningen betald

Kontaktuppgifter till person som anmäler skadan

Folkbokförd hos försäkringstagaren

Sammanfattning

Jag intygar att uppgifterna stämmer: