Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Bilförsäkring för småföretag

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

Bilförsäkring för småföretag

Med vår bilförsäkring får du en prisvärd och enkel försäkring. Vi skräddarsyr försäkringen efter dina behov och du väljer själv den omfattning och de tillägg som passar dig bäst. Vi försäkrar personbil och lätt lastbil som ägs av en juridisk person eller en enskild firma. 

Därför ska du välja Moderna Försäkringar:

 •  Fritt val av bilverkstäder i hela landet
 •  Snabb och smidig skadehantering
 •  Specialiserade skadereglerare

Företag och branscher ser olika ut. Med våra tilläggsförsäkring kan du addera tilläggen som passar dig och ditt företags behov. Kanske har du verktyg i din bil som är av värde för dig, eller är du i snabbt behov av en hyrbil om något oförutsett skulle inträffa med din bil. Läs mer om vår verksamhetsförsäkring

Tre nivåer av skydd

Du kan välja att teckna en trafikförsäkring som ersätter skador på personer och andras fordon, en halvförsäkring som utöver trafikförsäkring innehåller bland annat glas-, stöld- och maskinskadeförsäkring eller en helförsäkring som innehåller både trafik- och halvförsäkring, samt att den ersätter skador på din egen bil.

Det här ingår i din bilförsäkring Trafik Halv Hel

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Försäkringen gäller för brand, blixtnedslag och explosion. Den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Glas

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit. Vid reparation av glasruta är självrisken 100 kr/stenskott.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse orsakad av annan person.

Allriskförsäkring

En "Drulleförsäkring" som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen. Fordonet får vara högst 10 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst 15 000 mil.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Fordonet får vara högst 8 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst 15 000 mil.

Räddning

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist) så ersätter vi kostnaderna för detta.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Försäkring vid djurkollision

Försäkringen gäller för skada på försäkrat fordon i samband med att djur plötsligt och oförutsett kommit ut på vägbana. Skadan ska vara ersättningsbar enligt vagnskadeförsäkringen / vagnskadegaranti. Högsta ersättning är 20 % av prisbasbeloppet. Försäkringen gäller utan självrisk.

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan.

Tilläggsförsäkring

Skräddarsy din bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar, hyrbil, trafikolycksfall och egendom i bil. Tilläggsförsäkringar kan endast tecknas för halv- och helförsäkrade bilar.

 • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75 % i upp till 45 dagar. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 125 kr/dag för personbil, 150 kr/dag för lätt lastbil. Ersättning lämnas inte om försäkringstagaren får stillestånd­sersättning från trafikförsäkringen eller annan skadestånd­sersättning.

 • Gäller för personskada på fordonets förare som uppkommer till följd av trafikolycka med det försäkrade fordonet och lämnar ersättning vid b.la. inskrivning på sjukhus, sjukskrivning och medicinsk invaliditet. 

 • Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet. Kaskoförsäkringen gäller även för fast monterad inredning/utrustning, såsom hyllor, skåp, hurtsar och bänkar.  

Försäkringsinformation

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din bilförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår de val du gjort när du köpte försäkringen. Där framgår även självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • Skillnaden mellan trafik-, halv-, och helförsäkring är hur omfattande försäkring är. En trafikförsäkring ersätter skador på personer och andras fordon och är obligatorisk att ha på en bil som körs i trafiken. I en halvförsäkring ingår trafikförsäkringen samt ett utökad skydd som kallas för delkasko. Det innebär att du tex kan få ersättning vid stöld-, brand-, glas- och maskinskador. En helförsäkring inkluderar såväl trafikförsäkring som delkasko (halvförsäkring) och den ersätter dessutom vagnskador - vilket innebär att skador på din egna bil ersätts vid t.ex.  kollision, vältning eller skadegörelse.

  Är din bil yngre än tre år kan du ha en gällande vagnskadegaranti som biltillverkarna brukar erbjuda när du köper en ny bil. Vagnskadegarantin täcker i stort sett samma skador som vår helförsäkring och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring.

 • Om du ställer av din bil hos Transportstyrelsen så ändras din bilförsäkring till en avställningsförsäkring, eller garageförsäkring, under tiden som bilen inte används. En avställningsförsäkring gäller med samma omfattning som din vanliga försäkring men med en del begränsningar. Eftersom att du inte kör bilen så ingår inte trafik-, räddning-eller maskinförsäkring. Eftersom bilen är avställd bör du inte köra den och därmed gäller inte försäkringen om bilen brukas eller är med i en trafikolycka. Dock täcker försäkringen brandskador, glasskador eller stöldskador som skulle kunna ske under tiden bilen inte används. Försäkringspremien blir självklart billigare under tiden som bilen är avställd och försäkringen startar automatiskt igen vid påställning om du har en avställningsförsäkring.

 • Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken självrisk du betalar beror på vilken skada som har inträffat. För vissa skador gäller en grundsjälvrisk och för andra skador baseras självrisken på skadekostnaden. Grundsjälvrisk vid trafikskada är 2 500 kr. Om du har en halvförsäkring gäller 2 500 kr i självrisk vid brandskada, stöldskada eller räddningsskada. Vid ersättningsbar maskinskada beror självrisken på hur långt bilen körts. Vid glasskador är självrisken 100 kr/stenskott vid reparation och 2 500 kr vid utbyte. Grundsjälvrisk för vagnskada är valbar, 4 500 kr eller 9000 kr. I vissa situationer gäller försäkringen med särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev och villkor, du kan även välja andra självrisker för trafik och halvförsäkring.  

Smarta försäkringar märker när du gör bra saker

Utöver våra traditionella bilförsäkringar erbjuder vi även bilförsäkringen Smart Flex för småföretag. Smart Flex är försäkringen som är helt anpassad efter körbeteende och körsträcka. Premiekostnaden utgår från vilken biltyp det är, antal körda mil och sättet man kör på. Smart Flex är även helt oberoende av traditionella faktorer som ålder och hur länge man har haft körkort. Eftersom försäkringen hela tiden är uppkopplad och känner av körbeteendet så blir den rörliga premien billigare om man kör trafiksäkert och färre antal mil. Körningar registreras via en Plug-in som kopplas in i bilens OBD2-läsare. Läs mer om produkten här.

Viktiga dokument

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss. För äldre villkor läs mer här.