Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Egendom i bil

    Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet. Kaskoförsäkringen gäller även för fast monterad inredning/utrustning, såsom hyllor, skåp, hurtsar och bänkar.