Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Trafikolycksfall

    Gäller för personskada på fordonets förare som uppkommer till följd av trafikolycka med det försäkrade fordonet och lämnar ersättning vid b.la. inskrivning på sjukhus, sjukskrivning och medicinsk invaliditet.