Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Hur gör jag om jag krockar med ett djur?

    Vid kollision med ett större djur såsom älg, rådjur, hjort, m.fl. samt kollision med tamboskap ska du alltid göra en anmälan till markägaren och polisen. Om det är ett tamdjur skall du också försöka kontakta ägaren till djuret.

    - Om bilen inte är i kördugligt skick ska du kontakta vår bärgningsjour.
    - Om bilen är i kördugligt skick kan du vända dig direkt till verkstaden.

    Be alltid verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.