Småföretagarförsäkring

Integritetspolicy

Stor försäkring för små företag

På Moderna Försäkringar tror vi på att leva livet fullt ut. Därför erbjuder vi försäkringar för livets alla skeden. På den här sidan hittar du information om vår småföretagarförsäkring.

En småföretagarförsäkring passar dig som driver eget företag och är till för att skydda de saker som tillhör företaget. Dessutom ingår bland annat skydd för ansvarsskador, rättsskyddstvister och avbrottskador.

För att du enkelt ska kunna bestämma vilken försäkring som passar ditt företag bäst har vi delat upp vår småföretagarförsäkring i tre nivåer av skydd. Vi kallar dem Bas, Medium och Large.

Om du vill veta exakt vad som ingår i de tre olika nivåerna kan du läsa mer i tabellen nedan.

 • Låg självrisk på egendomsskyddet, endast 1500 kronor.
 • Betala enkelt med autogiro.

Förköpsinformation - Småföretagarförsäkring

Det här ingår i din småföretagarförsäkring

Här nedanför ser du vad som ingår i respektive omfattning. Det kan vara bra att läsa extra noga så du får det skydd som passar just dig och ditt företag bäst. Du kan läsa mer om de enskilda momenten i förköpsinformationen eller villkoren.

  Bas Medium Large

Egendomsskydd på försäkringsställe

Om företagets saker skadas eller blir stulna på försäkringsstället kan de ersättas av försäkringen. Försäkringsbeloppet är 150 000 kronor, vilket också är den maximala ersättningen du kan få för företagets saker vid skada.

Avbrottsförsäkring

Vid en ersättningsbar egendomsskada kan ett avbrott i verksamheten uppstå och du kan då få ersättning för förlorat försäljningsvärde för sålda, levererade varor eller utförda tjänster. Du kan få upp till angiven årsomsättning i ersättning för täckningsbidragsbortfall i upp till tolv månader.

Ansvarsförsäkring

Skulle företaget bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada kan vi hjälpa till att utreda om du är skadeståndsskyldig och förhandla med den som kräver ersättning samt betala eventuellt skadestånd. Ersättning upp till 10 000 000 kronor.

Rättsskydd vid tvist och skattemål

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till 5 prisbasbelopp.

Tjänstereseförsäkring

Vid tjänsteresa är du som företräder företaget försäkrad, både för dig som person och för dina samt företagets saker. Dessutom ingår skydd om du som privatperson hamnar i en rättstvist eller blir skadeståndsskyldig. Försäkringen gäller i hela världen under begränsat antal dagar per år.

Ansvar ren förmögenhetsskada/Ansvar ren förmögenhetsskada för IT-konsulter

Om företaget blir skadeståndsskyldiga för fel eller försummelse vid råd eller anvisningar som orsakat en förmögenhetsförlust hos annan kan försäkringen hjälpa till att utreda skadan och slutligen betala skadeståndskravet som kan uppstå. Ersätter upp till 500 000 kronor.

Krisförsäkring

Försäkringen kan ersätta om du eller någon anställd behandlas hos psykolog efter en traumatisk skada i samband med arbetet, exempelvis vid rån eller överfall. Ersätter upp till tio behandlingstillfällen i samband med ersättningsbar skada.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller om anställd i företaget råkar ut för olycksfall inom Sverige. Försäkringen gäller även vid vistelse kortare än 12 månader inom Norden. Ersättning kan lämnas för nödvändiga och skäliga vård- och resekostnader, skadade kläder, glasögon och handikapphjälpmedel, missprydande ärr samt invaliditets- och dödsfallsersättning. Ersätter upp till 5 000 000 kronor.

Kundolycksfall

Försäkringen gäller om kund råkar ut för olycksfall i samband med vistelse i företagets lokal, även om skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till två prisbasbelopp.

Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

Omfattar kostnader för avbeställning av tjänsteresa till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersätter upp till 100 000 kronor.

Förmögenhetsbrott

Om anställd gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott mot företaget eller mot företagets kund kan försäkringen ersätta eventuell förlust och skadestånd till följd av detta. Gäller även för olovligt dataintrång. Ersätter upp till 500 000 kronor.

Vanliga frågor och svar

 • Som småföretagare menar vi företag med upp till fyra anställda och upp till tio miljoner kronor i årsomsättning.

 • I dagsläget är det endast verksamheter i följande branscher (SNI-koder) som kan teckna småföretagarförsäkring hos oss. Tänk också på att vi inte erbjuder försäkring för all verksamhet inom de givna branscherna.

  • Dataprogrammering (60.010)
  • Datakonsultverksamhet (62.020)
  • Redovisning och bokföring (69.201)
  • Konsultverksamhet avseende företags organisation (70.220)
  • Reklambyråverksamhet (73.111)

 

 

Bilförsäkring för småföretag. Få pris och teckna din bilförsäkring här

 

 

 

Borta bäst, hemma bäst - I vår hemförsäkring ingår reseskydd i 60 dagar. Få pris och teckna