• Vilka verksamheter kan teckna försäkring?

  I dagsläget är det endast verksamheter i följande branscher (SNI-koder) som kan teckna småföretagarförsäkring hos oss. Tänk också på att vi inte erbjuder försäkring för all verksamhet inom de givna branscherna.

  • Dataprogrammering (60.010)
  • Datakonsultverksamhet (62.020)
  • Redovisning och bokföring (69.201)
  • Konsultverksamhet avseende företags organisation (70.220)
  • Reklambyråverksamhet (73.111)