Att bli förälder är en stor och omvälvande förändring och det är vanligt att till en början känner sig sorgsen, osäker och att humöret går upp och ner när man nyligen blivit förälder. Allt detta är naturligt och ska inte förväxlas med en förlossningsdepression. 

Så många som varannan nybliven förälder blir tillfälligt nedstämd efter förlossningen. Detta har fått namnet baby blues eller tre-dagars gråten. Vanliga symptom för en baby blues är humörsvängningar, gråtattacker och ibland även ångest och sömnsvårigheter. Baby blues brukar uppkomma två-tre dagar efter barnet har fötts och går vanlighetsvis över inom två veckor.

Förlossningsdepression

En depression efter förlossningen skiljer sig inte från en vanlig depression, men precis som andra stora omvälvande händelser i livet kan förlossningen göra en mer sårbar. En depression efter förlossningen kommer oftast inom de första två-tre månaderna efter att barnet fötts, men den kan uppträda närsomhelst inom det första året.

Ungefär en av tio nyblivna föräldrar får en förlossningsdepression och de flesta blir bra inom 6 månader men för vissa kan det ta längre tid.

En förlossningsdepression kan visa sig på flera olika sätt och det kan vara svårt att avgöra om det är det som drabbat en. Om man mår dåligt nästan varje dag i mer än två veckor, eller nästan aldrig känner sig glad, kan det vara tecken på depression. Några andra tecken och besvär är:*

  • Har svårt att känna glädje inför barnet
  • Humörsvängningar, ångest och sömnproblem
  • Nedstämd och extremt trött
  • Koncentrationssvårigheter
  • Drar sig tillbaka från familj och vänner
  • Tankar om att skada barnet eller sig själv

*Det här är bara några av symptomen på en förlossningsdepression. Om du är osäker ta kontakt med MVC, BVC eller vårdcentralen.

Orsaker till depression

Det är sällan en brist på kärlek till barnet som är orsaken till en depression efter en förlossning. Man kan bli deprimerad även om man älskar sitt barn. Vanlighetsvis är det andra omständigheter som ex en svår förlossning eller problem att få igång amningen som kan bidra med en negativ känsla där man kan känna av hopplöshet eller börja tvivla på sig själv. Oftast är det inte bara en sak som leder till en depression utan det är när flera olika saker samverkar som detta kan leda till att man drabbas.

Även nyblivna pappor/partners kan drabbas av en förlossningsdepression

Även om det är mindre vanligt bland partner/ icke-bärande så kan även hen drabbas av en förlossningsdepression till följd av att hen har fått barn. Graviditeten och föräldraskapet innebär en stor omställning för partnern, liksom det är en stor förändring för kvinnan.  Det kan som partner vara svårare att sätta ord på sina känslor och att söka hjälp då man oftast förväntas vara ett stöd för den som fött barnet.

Våga prata om dina känslor med din omgivning

Det första steget för båda föräldrarna att förbättra situationen är att prata med sina nära och kära. Att sätta ord på sina känslor kan lätta bördan och det gör det också lättare för de närmaste att hjälpa till. Avlastning, att få sova ut, äta ordentligt och en möjlighet att röra på sig kan bidra till att man känner sig bättre.

Stöd

Förutom stöd från sina nära och kära kan man ibland behöva professionell hjälp av en psykolog. Prata med sjuksköterskan på BVC då hon eller han vanligtvis har stor erfarenhet av de problem som nyblivna föräldrar kan ha. Vissa barnavårdscentraler kan erbjuda stödsamtal men i andra fall kan de ge råd om vart man ska söka sig vidare. Det är viktigt att man får stöd och eventuell behandling så tidigt som möjligt för att underlätta relationen med barnet, inte förlora självkänslan och att inte relationen till ens partner försvåras.

 

Källa: vårdguiden