1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Tips och råd
  4. Barn
  5. Behöver mitt barn en barnförsäkring?

Är barn försäkrade i skolan?

Ja, alla barn är försäkrade via skolan (eller förskolan) i en skolförsäkring. Skolförsäkringen är en kommunal gruppolycksfallsförsäkring, som kommunen eller regionen har upphandlat för alla skolbarn. Men det många inte vet är att försäkringen via skolan är väldigt begränsad.

När gäller skolans försäkring?

Skolans försäkring gäller under den tid barnet vistas i skolan, eller är på väg till och från skolan. I många kommuner gäller även försäkringen dygnet runt, det vill säga på fritid, helger och lov. Men i hela 32 kommuner lämnas barnen oförsäkrade utanför skoltid enligt en undersökning av Forena, försäkringsbranschens fackförbund. Det innebär att många barn lämnas oförsäkrade en stor del av dygnet och året.

Vad täcker skolans försäkring?

Skolans försäkring täcker olycksfall. Det är jättebra, om ditt barn ramlar och slår sig under skoltid. Men skolans försäkring täcker i regel inga sjukdomar, och faktum är att det är fler barn som får bestående men på grund av sjukdomar, snarare än olycksfall. Därför behövs en barnförsäkring som täcker både sjukdom och olycksfall dygnet runt, året runt.

Vad täcker en barnförsäkring?

Utöver olycksfall täcker en barnförsäkring även sjukdomar och sjukhusvistelser. En barnförsäkring gör även att ditt barn skyddas på resor, och att du som förälder kan få hjälp eller ersättning om ditt barn blir allvarligt sjukt och du behöver stanna hemma för vård. 

Dubbel försäkring kan ge dubbel ersättning

Visste du förresten att om ditt barn är försäkrat både via skola och privat kan du ofta få ut ersättning från båda försäkringarna om något händer? Glöm därför inte att anmäla skadan till båda!

 

Teckna barnförsäkring

Läs mer och få pris direkt.

Få pris
"Porträttfoto
Eva Jarnhäll Legitimerad sjuksköterska