Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn och ungdomar är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Ett enkelt och roligt sätt att aktivera barn är därför att investera i en studsmatta. Studsmattor är fysiskt aktiverande och förbättrar både styrka, balanssinne och koordination.

Men som med många roliga leksaker finns det lite risker att ta hänsyn till. För att undvika olycksfall i samband med hoppning på studsmatta vill vi därför ge dig några handfasta tips om hur du kan öka säkerheten.

Tänk på det här:

 • Studsmattan ska vara CE-märkt.
 • Studsmattor större än 1,5 meter i diameter ska alltid ha skyddsnät.
 • Placera studsmattan stadigt på planmark omgiven av ett mjukt underlag med ett avstånd på minst 2 meter till fasta föremål.
 • Följ den information som tillverkaren levererar med studsmattan.
 • Kontrollera studsmattan regelbundet och använd inte studsmattan om det finns trasiga delar.

Många skador beror på att barn kolliderar under hoppandet och enda sättet att helt undvika detta är att de hoppar ensamma. Att hoppa tillsammans är ju roligt men ha som utgångspunkt att barnet hoppar själv. Små barn har heller inte ett fullt utvecklat balanssinne. Därför bör små barn hålla under uppsikt av en vuxen. Här kommer fler enkla tips för att hoppa roligt men säkert!

Tips!

 • Hoppa en åt gången för att undvika kollision
 • Se till att inget barn går under studsmattan samtidigt som någon hoppar.
 • Lär ditt barn att gå av studsmattan lugnt och försiktigt.
 • Tänk på att studsmattan blir hal när den är blöt, vilket ökar risken för olyckor.
 • Låt inte barnet ha något i munnen då hen hoppar för att undvika att barnet sätter i halsen.
 • Använd ett stabilt och vadderat kantskydd som täcker fjädrarna och ramen. Då minskar risken för klämskador.

Källa: Din Säkerhet 

"Porträttfoto
Eva Jarnhäll Legitimerad sjuksköterska