Riskbedömning

Inte så kul ord, men likväl nödvändig då det är vad alla försäkringsbolag bygger sin verksamhet på – att bedöma risker. Det betyder att vi räknar på hur stor risken är för t ex att du bryter ett ben när du åker skidor. Utifrån det sätts en premie som motsvarar risken.

Hur fungerar personförsäkring (sjuk- och olycksfallsförsäkring)?

Det kan givetvis skilja sig lite mellan våra olika försäkringar, det är inte exakt samma villkor i en barnförsäkring som en personförsäkring. Villkor ändras och uppdateras också över tid, varför det alltid är viktigt att ta del av villkoren innan du tecknar en försäkring, och löpande inför varje förnyelseperiod.

Här är i stora drag hur vi på Moderna Försäkringar definierar våra personförsäkringar som ska täcka sjukdom och skada av person:

Sjukdom: försämring av det fysiska eller psykiska hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada.

Olycksfall: en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt, genom plötslig, yttre händelse som kräver vård på sjukhus eller vårdcentral. Yttre händelse definieras som: ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Finns det undantag?

Moderna Försäkringars sjuk- och olycksfallsförsäkring är en privat personförsäkring som ger ekonomisk ersättning vid olycksfall samt för vissa sjukdomar. Det innebär att försäkringen inte innehåller skydd för allting, det finns undantag. Ett av våra undantag är smitta. En smittspridning kan ske via bakterie, virus, parasit eller annat smittoämne. Enligt den definitionen är en smitta varken sjukdom eller olycksfall.

Inga regler utan undantag!

Det finns undantag även åt andra hållet, vissa virus bedöms inom ramen för sjukdom eller olycksfall, t ex är TBE ett sådant virus, och kan därför ge möjlighet till skadeersättning. Läs mer om vad som ingår i vår sjuk- och olycksfallsförsäkring här. Eller logga in på Mina Sidor för att se vad som ingår i just din försäkring.

Pandemi är exceptionellt

För att göra en bra bedömning av risken att du som försäkringstagare ska drabbas av en specifik sjukdom behöver vi underlag från tidigare likadana sjukdomsförlopp. Om sjukdomen är så pass ovanlig att underlag saknas, kan vi heller inte göra en tillförlitlig riskbedömning.

Hur gärna vi än skulle vilja kunna försäkra allt och alla, i alla situationer - hela tiden, så finns det (för alla försäkringsbolag) några situationer som är fråntagna. En sådan situation är, för Moderna Försäkringar, en pandemi.

Det är helt enkelt för att en pandemi (som ju också är en smitta) betyder att det finns en för hög risk för att ALLA löper risk att drabbas, och kanske t o m SAMTIDIGT. Det innebär inte bara att den höga risken skulle driva upp premien till en orimlig summa pengar, utan också att alla våra kunder skulle kunna behöva få skadeutbetalning samtidigt. Det är att jämföra med om alla människor skulle vilja ta ut sina pengar från banken samtidigt. Sammantaget alla faktorer innebär pandemi en för hög risk för försäkringsbolag, som inte står i relation till vad du som försäkringstagare skulle kunna få ut för din försäkring.

Kan jag få ersättning om jag blir sjuk i Covid-19?

För att få svar på hur just din försäkring fungerar ber vi dig logga in på Mina Sidor eller kontakta oss på telefonnummer 010- 219 10 80 så hjälper vi dig gärna med en försäkringsgenomgång.

Som ett led i att minska smittspridning arbetar vi hemifrån och därför kan det ibland höras ljud från barn eller familj i bakgrunden när du talar med vår kundtjänst. Vi ber om din förståelse för det under den närmaste perioden.

Vad händer om jag får biverkningar av ett vaccin?

Eventuella biverkningar av ett vaccin ersätts inte i en privat personförsäkring. Istället ska eventuella biverkningar anmälas till Läkemedelsförsäkringen för att få saken prövad. Här kan du läsa mer om det.

Planerar du att resa?

I dagsläget pågår en intensiv bevakning av Coronavirusets spridning och många länder vidtar åtgärder. På Utrikesdepartementets (UD) hemsida kan du läsa vad som gäller för respektive land. Här hittar du information om vad som gäller i försäkringen vid resa.