Om du någon gång tecknat en privat försäkring har du säkert hört talas om begreppet självrisk. Det är en summa pengar som varierar lite beroende på vilken försäkring det gäller, och som du behöver betala för att få ut dina pengar vid ett försäkringsärende.

Vad är egentligen självrisk?

Självrisken är en del av den totala kostnaden för din försäkring och har som syfte att ge ett så kallat ekonomiskt incitament till aktsamhet. Det betyder att försäkringsbolaget vill ge dig som försäkringstagare ytterligare anledning till att vara försiktig med det du försäkrat.

Vad ska jag tänka på gällande självrisk?

Man kan säga att självrisken är den del av en försäkringskostnad som du kan kontrollera. När du tecknar försäkring brukar du få välja mellan om du vill ha en hög självrisk men en lägre månadskostnad, eller en lägre självrisk men betala lite mer varje månad.

Värt att tänka på inför det beslutet är att om skadekostnaden överstiger summan du betalar i självrisk, så lönar det sig att anmäla skadan. När ett försäkringsbolag bedömer en skada tar man hänsyn till ålder och slitage på det skadade föremålet. Om du t ex har en vattenläcka i ett badrum, kommer du inte ersättas med den summan ett nytt badrum skulle kosta, utan först görs ett åldersavdrag på det totala värdet.

Om skadekostnaden understiger självriskens storlek är det bättre att själv betala för skadan.