För det första: om du skulle föda tidigare än beräknat så är svenska neonatalvården en av de bästa i världen. Med det sagt så är det så klart känslomässigt omvälvande att föda för tidigt och många känner oro och stress över hur det ska bli.

När räknas en födsel som för tidig?

En fullgången graviditet räknas till 38 veckor och av alla barn som föds i Sverige varje år är det ungefär 7 000 av dem som kommer innan vecka 37. I Sverige har vi hög överlevandestatistik på prematurt födda barn och få komplikationer som ger bestående besvär.

Teckna en ordentlig gravidförsäkring

Det blir vanligare och vanligare att teckna gravidförsäkring, men var noga med att läsa igenom vad som ingår så du får det skydd du behöver. De flesta gravidförsäkringar övergår i en barnförsäkring men många bolag ställer krav på hälsodeklaration innan du får teckna en försäkring. Vid en tidig födsel kan det bli problematiskt då försäkringsbolagen kommer vilja vänta en tid innan de kan bevilja en barnförsäkring, helt enkelt för att bedöma eventuella komplikationer av en prematur förlossning.

Betala din gravidförsäkring tidigt

Teckna och betala din gravidförsäkring så tidigt som möjligt under graviditeten. När försäkringen är betald täcks sådant som kan dyka upp på KUB-test eller vid rutinultraljudet (RUL).

Mer om tidigt födda barn

För mer information och stöd kring tidiga förlossningar kan du läsa mer hos
Svenska Prematurförbundet, som arbetar för att stärka de för tidigt födda barnens röst i samhället genom information, opinionsbildning och föräldrastöd.

Teckna gravidförsäkring

Vi erbjuder barnförsäkring utan krav på hälsodeklaration för dig som tecknat vår Gravid Large. Det är bra då du försäkrar ditt barn redan från start även om det föds för tidigt. 

Få pris
"Porträttfoto
Eva Jarnhäll Legitimerad sjuksköterska