Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är en del av alla personförsäkringar, till exempel en gravidförsäkring eller barnförsäkring. Den täcker eventuella kostnader vid skador som skett på grund av olycksfall.

Med olycksfallsskada menar vi en skada som skett på grund av en plötslig eller oförutsedd händelse. Det kan vara att du till exempel fått en fraktur, slagit sönder en tand och behövt uppsöka läkare eller tandläkare för att få hjälp och behandling.

Vad ersätter en olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringen ger varierande ekonomisk kompensation för skadan och merkostnader som kan kopplas ihop med skadan. Den kan också ge ersättning om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av skadan, så kallad medicinsk invaliditet. 

En olycksfallsförsäkring ersätter däremot inte sjukdomar och/eller rehabilitering. För att vara skyddad mot detta behöver du istället teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring som är mer heltäckande.

Här kan du läsa mer om våra personförsäkringar och vad som ingår.

Måste jag ha en olycksfallsförsäkring?

Många vuxna har en olycksfallsförsäkring via sin arbetsgivare eller facket. Men det många inte vet är att den oftast bara gäller under arbetstid och på väg till och från jobbet.

Därför rekommenderar vi att du tecknar en privat personförsäkring, och helst en som ger skydd både för sjukdom och olycksfall. På så sätt är du skyddad oavsett tid på dygnet och var du befinner dig.

Våra personförsäkringar

Skaffa en personförsäkring som ger dig ett brett skydd om något händer. Läs mer och få pris direkt.

Få pris
"Porträttfoto
Eva Jarnhäll Legitimerad sjuksköterska