Kortförsäkring för Swedbank och Sparbankerna

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är försäkringsgivare till din försäkring genom ditt betal- eller kreditkort. En nyhet är att Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar har gått ihop, och tillsammans heter vi Trygg-Hansa. Viss funktionalitet kommer tillfälligt att ligga kvar på Moderna Försäkringars webbsida innan den flyttas över till Trygg-Hansa.

Kortförsäkring för Swedbank och Sparbankerna

Här kan du som har ett betal-eller kreditkort via Swedbank och Sparbankerna, utgivet av Entercard, enkelt anmäla ditt försäkringsärende.

För att vi ska kunna behandla ditt ärende så smidigt som möjligt var redo med följande handlingar:

  • Kortnummer och kortets giltighetstid
  • Om händelsen uppstod på en resa eller inför en resa, ha tillgång till bokningsbekräftelse, kontoutdrag, läkarintyg/journaler och eventuella kvitton
  • Vid personförsening eller försening av bagage, ha tillgång till förseningsintyg eller PIR-rapport (Property Irregularity Report) och eventuella kvitton för utlägg
  • Vid anmälan till produktförsäkring vill vi se inköpskvitto samt kontoutdrag
  • Kontonummer för utbetalning

Anmäl skada    Komplettera din anmälan